Špecialisti na žalúzie

Firma s 30 ročnou tradíciou výroby poprednej tieniacej techniky v Česku.

Prvotriedne vybavenie

Žalúzie sú vyrábané najmodernejším strojovým vybavením.

Vlastná lakovňa

Vlastná lakovňa pre zabezpečenie vysokej kvality a krátkych dodacích dôb

Tecnický manuál

Manuál v tlačovej aj elektronickej forme, ktorý pravidelne aktualizujeme a prekladáme do viacerých jazykov.

Žalúzie na mieru

Výrobky sú prispôsobené na takmer každú stavebnú situáciu so širokými možnosťami prispôsobenia podľa vkusu zákazníka.

Krátke dodacie časy

Vďaka zásobám materiálu dodržiavame aj v čase sezónnej špičky krátke dodacie časy.

Staňte sa našim partnerom

Bez ohľadu na to, na čo sa zameriavate, ponúkame široký výber školení, aplikácií a zdrojov pre uľahčenie vašej práce.

Stať sa partnerom
Výkresy

Vykresy všetkých komponentov a kompletných systémov dostupné na webe a na vyžiadanie aj v DWG

Vzorky

Ponúkame široký výber vzorkovníkov a funkčných vzoriek pre vaše showroomy.

NEVA Aplikácia

Aplikácia pre Android a iOS spolu s e-shopom pre parnterov.

Propagačný materiál

Prospekty a katalógy dodávame v tlačovej aj digitálnej forme. Na požiadanie dodáme aj materiál pre vaše webstránky.